Pokušaj ispitivanja učenika u jugoslavenskoj dopunskoj nastavi o poznavanju elemenata kulture naroda koji govore srpskohrvatskim, odnosno hrvatskosrpskim jezikom

Zlata Jukić

Sažetak


Polazeći od stava da su jezik i kultura povezani, rad istražuje poznavanje elemenata narodne kulture učenika u inozemstvu koji govore srpskohrvatskim, odnosno hrvatskosrpskim jezikom. Rad ima karakter pilot-istraživanja. Mjerni aparat uključio je elemente kulture iz šest područja (uljudno ponašanje, neverbalna sredstva sporazumijevanja, leksik vezan uz kulturni kontekst, nazive za rodbinske odnose, elemente kulturne historije, književne tekstove). Istraživanje je provedeno medu učenicima u Švicarskoj (N = 70) i Švedskoj (N = 57), od kojih su neki bili rođeni u Jugoslaviji, a drugi u inozemstvu. Očekivalo se da će učenici rođeni u Jugoslaviji bolje poznavati elemente kulture vezane za srpskohrvatski, odnosno hrvatskosrpski jezik (hipoteza). Na osnovi rezultata istraživanja proizlazi a) da veći broj učenika rođenih u Jugoslaviji poznaje ispitane elemente kulture, i b) da učenici rođeni u inozemstvu ne samo što manje poznaju odabrane elemente kulture kada se usporede sa učenicima rođenim u Jugoslaviji nego je to poznavanje i nezadovoljavajuće, te je u odgovorima učenika na pojedina pitanja došlo do interferencije kulture iz jezika zemlje prijema.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met