Jugoslavenska djeca u bečkim školama

Branka Vegar

Sažetak


Prema jednoj austrijskoj anketi, naši građani na privremenom boravku i radu u pokrajini Beč pripadaju najnižoj socijalnoj kategoriji. Njihova djeca školuju se u Volksschule, rijetko kad dospijevaju dalje od Hauptschule (viši razredi osnovne škole), a redovito su zastupljena i u Sonderschule (specijalna škola). Bečke osnovne škole nastoje integrirati djecu stranih radnika, ali vode brigu i o njihovoj reintegraciji u domovini. Deklariraju otpor prema asimilaciji mladih stranaca.
Pohađanje Jugoslawisch-Kursa (školski žargon za jugoslavensku dopunsku nastavu na materinskom jeziku) ionako je dobrovoljno, a gramatika materinskog jezika. koji je našoj djeci ponajčešće prvi strani jezik, čini im se suviše složenom, pa često odustaju od te vrste nastave. Postavlja se dilema da li bi bilo bolje izraditi atraktivne multimedijske nastavne programe koji bi malim migrantima omogućili da svladaju materinski jezik još za vrijeme boravka u inozemstvu, ili bi ih bilo bolje otrgnuti iz te sredine i vratiti u domovinu na školovanje.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met