Neka pitanja odgoja i obrazovanja djece ukrajinske narodnosti u SR Hrvatskoj

Dubravka Poljak-Makaruha

Sažetak


Sistematsko i dobro riješeno opće obrazovanje u svim sredinama svijeta zahtijeva osobitu pažnju, njegu i brigu svih društvenih organa, organizacija, pojedinaca i društva kao cjeline. Ukoliko jedna mala država, država sa višenacionalnim stanovništvom kao što je SFR Jugoslavija, želi svojoj djeci i omladini omogućiti slobodno, kvalitetno i za budućnost vrijedno obrazovanje, problem u realizaciji postaje to veći, i to zbog više objektivnih i subjektivnih faktora.
Zakon o odgoju i obrazovanju na jezicima narodnosti utvrđuje da se na područjima na kojima žive pripadnici određene narodnosti osnivaju odgojno-obrazovne organizacije na jezicima narodnosti, no provedbe zakona teku uglavnom uz brojne poteškoće i sporo. Ovaj prikaz donosi sliku ili pregled organizacije i egzistencije obrazovanja djece ukrajinske narodnosti u SR Hrvatskoj u toku školske godine 1984/1985, od broja obuhvaćene djece po školama i pitanja kadrova do problema izdavačke djelatnosti i knjižničkog fonda.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met