Struktura i kultura u istraživanju migracija

Carl-Ulrik Schierup

Sažetak


Ovo je prilog raspravi o integraciji doseljenika, koja se aktualizirala u zapadnoevropskom društvu. S obzirom na to da u studijama o migrantskim situacijama prevladavaju integracionističke/asimilacionističke pretpostavke, ističe se potreba da se pojam integracije revidira. Autor predlaže dinamičnu interpretaciju integracije i uvodi pojam socijalnog polja životnih iskustava migranata, koje polje u svome tkivu sadrži »migrantstvo« (Mayer, 1962). On također zagovara tezu o tome da bi se istraživači trebali baviti društvom porijekla i društvom imigracije kao »jedinstvenim socijalnim poljem« istraživanja.
Iznosi dobro poznatu misao o tome da većina doseljenika uspijeva očuvati duboku povezanost sa »zaleđem«, koja im ponekad služi kao svojevrsni zaštitni mehanizam. No oni uz to razvijaju strategiju integracije na jednom prijelaznom ili posredničkom terenu, unutar »lokalne publike« u industrijski razvijenom kapitalističkom društvu. Autorova zaključna primjedba odnosi se na pojavu »dvostruke kulturne kompetencije« sve brojnije doseljeničke populacije. Takva je kompetencija rezultat konfrontacije urbanog industrijskog sistema i njegovih različitih parcijalnih kultura.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met