Promjene migracijskih pojava u zadnjem desetljeću

Peter Klinar

Sažetak


Rasprava se usredotočuje na prikaz nekih promjena koje se tiču europskih migracija u suvremenim kriznim prilikama. Analiza podupire stanovište da su mogućnosti migrantskih i emigrantskih zemalja ograničene te da njihovi interesi nisu uzeti u obzir. To je jasno predočeno s aspekta učinaka migracijske politike, promjenama u migracijskim procesima i klasnoj strukturi migranata. Kritički su prikazane karakteristične promjene u suvremenim europskim migracija s obzirom na njihovo ekonomsko, relativno dobrovoljno, organizirano i privremeno značenje. Kritika je uperena na deklariranu politiku integracija imigranata i druge aspekte migracijske politike imigrantskih zemalja kao i na ostvarivanje namjeravane migracijske politike emigrantskih država. Govori se o promjenama adaptacijskih i akulturacijskih procesa, promjenama različitih disjunktivnih procesa, posebice o sukobima i suprotstavljanjima. Analiza je usmjerena na nesklad unutar društvenih procesa i između njih. Kako kriza profilira klasne odnose i produbljuje unutarnje i međuklasne sukobe, tako su ti aspekti promjena migracijskih pojava također uključeni u raspravu.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met