Zdravlje migrantica

Sonja Podgorelec, Melita Švob, Carmen Brčić

Sažetak


Početkom 1987. godine provedeno je istraživanje »Jugoslavenske žene u Berlinu« (u okviru projekta »Jugoslawische Frauen in Berlin-Wedding« posvećenog proslavi 750-godišnjice Berlina) kojim se željelo upoznati uvjete u kojima migrantice žive i rade. U ovom članku analiziran je dio istraživanja posvećen zdravlju i zdravstvenim problemima migrantica te socijalni faktori koji utječu na zdravlje. Anketiranjem 155 žena utvrđeno je narušeno zdravlje u postotku koji je neuobičajeno velik za njihovu životnu dob, a usto i činjenica da im se zdravlje progresivno pogoršava s produžetkom boravka u inozemstvu. Radni uvjeti (visoka norma i veliki tjelesni napor), vrijeme koje provode u kućanskim poslovima i briga za djecu te nesigurnost položaja i perspektive neki su od uvjeta koji pogoršavaju zdravstveno stanje žena migranata. Indikativan je poredak bolesti od kojih najčešće boluju ispitanice u ovom istraživanju (bolesti »živaca«, lokomotornog sustava te srca i krvotoka) jer odgovara poretku bolesti zbog kojih se posljednjih godina najčešće dobivaju invalidske mirovine (prema podacima Komisije za ocjenjivanje radne sposobnosti i invalidnosti radnika na privremenom radu iz SR Hrvatske).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met