Da li je i jezik jugoslavenskih radnika migranata manjinski i manje korišten jezik

Andrina Pavlinić-Wolf

Sažetak


Pitanje jezičnih manjina više se, ni u lingvistici ni u jezičnoj politici, ne poima jedino kao problem nacionalnog i kulturnog integriteta nego i kao komunikacijsko pitanje. Zato u posljednje vrijeme jačaju spoznaje o potrebi očuvanja – uz nacionalni i kulturni – komunikacijskog integriteta i identiteta svake društvene (i jezične) grupe, te se multikulturne višejezične zajednice Evrope, Amerike, Kanade i Australije bave teorijskim i praktičnim rješavanjem ovog problema.
U kontekstu međunarodnih konferencija koje su se bavile ovim pitanjima i koncepcije Novog međunarodnog informacijskog poretka, autorica najprije analizira terminologiju iz domene manjinski ili manje korišten jezik, jezična manjina i dr., nudeći iz nje aktualne definicije i klasifikacije.
U drugom dijelu teksta obrađuje jezičnu situaciju (jugoslavenskih) radnika migranata u zemljama razvijene Evrope, uz upozorenje na to kako se i njihov status može podvesti pod pojam manjine i govornika manje korištenog jezika i kako se njima, te osobito njihovoj djeci, jezični identitet brzo narušava i može smatrati ozbiljno ugroženim.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met