Dijaspora i Židovi na području Jugoslavije

Jelena Zlatković Winter

Sažetak


U radu je pokušano prikazati dijasporu Židova kao složenu i trajnu pojavu. Kroz religijske, kulturološke, ekonomske i nacionalne karakteristike specifične za održanje i kontinuitet židovstva, obrađene su i pojave antisemitizma, asimilacije i cionizma. Povijesno-sociološki pregled života Židova na području Jugoslavije do Drugoga svjetskog rata prikazan je u drugom dijelu rada. Nakon Drugoga svjetskog rata i stvaranja države Izrael, započinje novo razdoblje u povijesti Židova. Dolazi do masovnih useljavanja Židova i formiranja novoga nacionalnog središta u Palestini. U završnom dijelu rada naznačeni su problemi adaptacije novih imigranata u Izraelu, njihova eventualna daljnja migracija, te su istaknuti, po mišljenju autora, neki mogući predlošci za daljnja istraživanja te problematike.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met