Organizacija Ujedinjenih naroda i manjinsko pitanje

Mirjana Domini

Sažetak


Polazeći od konstatacije da razvoj teorije i prakse o pravima čovjeka u kontekstu suvremenih društveno-ekonomskih i političkih procesa u svijetu pretpostavlja jednakost za sve i jednako pravo uživanja osnovnih prava čovjeka i sloboda, bez obzira na pripadnost bilo kojoj posebnoj grupi, autorica se osvrće na pitanja manjina u radu Organizacije Ujedinjenih naroda. Upoznajući čitaoce s načinom na koji je manjinsko pitanje bilo uključeno u dokumente OUN, zaključuje da su stvoreni uvjeti za napredniji pristup manjinskoj problematici na sveopćem planu i da postoji realna pretpostavka da u doglednoj budućnosti u okviru OUN bude usvojen međunarodni dokument posvećen isključivo manjinama.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met