Migracijska i etnička obilježja stanovništva kao čimbenici promjene kulturnoga pejzaža zagrebačke Dubrave

Ivana Crljenko

Sažetak


Migracijska i etnička obilježja stanovništva, uz opće kretanje, naseljenost, dobnu, socioekonomsku, rasnu, pa čak i spolnu strukturu stanovništva, utječu na promjenu kulturnoga pejzaža nekoga područja. Pokazuje se to na primjeru zagrebačke Dubrave analizom osnovnih demografskih pokazatelja i njihovih odraza u vidljivome prostoru. Studijom slučaja istražen je utjecaj Janjevaca na dio pejzaža Dubrave, preciznije na trgovačku Konjščinsku ulicu. Istraživanje je pokazalo da se »uži« dio Dubrave u najvećoj mjeri naseljavao od 1950. do 1970. te da je na porast broja stanovnika najviše utjecalo doseljavanje iz drugih dijelova Hrvatske i iz BiH. Premda su prvi doseljenici ostavljali svoj trag u pejzažu koji su naseljavali, pa se prije u dijelovima s individualnom gradnjom moglo prepoznati u kojem području žive koji doseljenici, danas je to gotovo ili čak potpuno neprimjetno. Dugogodišnji suživot i noviji trendovi kopiranja u građevinarstvu i uređenju okućnica umanjili su ili izbrisali razlike u kulturnom pejzažu. Jedino se još u golemim, estetski, funkcionalno i fizionomski bitno različitim kućama u Konjščinskoj ulici, mogu uočiti utjecaji koje neka etnička grupa može imati na neposredni, vidljivi kulturni pejzaž.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met