Djevojke-doseljenice: etničnost i spol

Mies van Niekerk

Sažetak


U središtu interesa su razlike muško-žensko u odnosu prema procesu etničnosti kod djevojaka-doseljenica. Kao primjeri koriste se dva slučaja: turske i surinamske djevojke u Nizozemskoj. Smatra se da se etničnost ili etnički identitet sastoji iz dva aspekta: etničke kohezije i etničke svijesti. Čini se da su ti aspekti drukčiji za mladiće i djevojke. Nadalje, iznosi se argument da je etnički identitet tek jedan u velikom rasponu društvenih identiteta i da – ovisno o kontekstu – spol i generacijski identitet mogu imati jednaku važnost. Druge varijable povezane sa kulturom, klasom i migracijskim procesom objašnjavaju razlike između djevojaka iste ili različitih etničkih grupa, koje se također mogu ustanoviti.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met