Istraživanje o vrijednosnim orijentacijama (vrednotama) srednjoškolske omladine-povratnika u gradu Zagrebu

Đurđa Jureša-Persoglio

Sažetak


Na bazi hipoteze da su stavovi ispitanika asocirani u neke relativno samostalne strukture, izvršene su faktorske analize rezultata. Analizom rezultata potvrđena je hipoteza. Faktorskim analizama izlučeno je dvanaest faktora. U sklopu vrijednosnih orijentacija (vrednota) prema profesionalnom životu ekstrahirano je pet faktora: statusno-afirmativno-kompetitivna vrijednosna orijentacija, vrijednosna orijentacija kreativnosti, nekonformizma i samoaktualizacije, vrijednosna orijentacija reda i rada, hedonističko-materijalistička vrijednosna orijentacija i vrijednosna orijentacija rizičnosti i požrtvovnosti. U okviru vrijednosne orijentacije prema oportunizmu i tradicionalizmu izlučen je jedan faktor: vrijednosna orijentacija oportunizma i konzervatizma. U odnosu na vrijednosne orijentacije prema načinu provođenja slobodnog vremena ekstrahirano je četiri faktora: konzumirajuće-potrošačka vrijednosna orijentacija, vrijednosna orijentacija konzumirajuće-potrošačkih aktivnosti, vrijednosna orijentacija spontanosti i vrijednosna orijentacija organiziranih i spontanih aktivnosti. U sklopu vrijednosnih orijentacija prema funkcijama porodice, izlučena su dva faktora: vrijednosna orijentacija prema odgojno-obrazovnoj i zaštitnoj funkciji porodice i vrijednosna orijentacija prema reproduktivnoj funkciji porodice.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met