Danski jezik u doseljeničke djece – mnoštvo jezika

Jørgen Gimbel

Sažetak


Ovo istraživanje bavi se poznavanjem reda riječi u danskom jeziku doseljeničke djece. Ispitanici su bili turski, pakistanski i jugoslavenski učenici 4. i 6. razreda, koji se školuju u Kopenhagenu ili okolici.
Polazi se od problema, u središtu kojeg se nalazi raskorak u školskom uspjehu djece radnika doseljenika i izbjeglica u odnosu na domaću djecu. Slijedi pasus metoda, u kojem se iznose neki primjeri rečenica iz primijenjenog testa, sa najčešćim odstupanjima od uobičajenog reda riječi danskoga i švedskoga, što se opaža u doseljenika. Pasus podaci opisuje uzorak i iznosi primarne i pozadinske varijable. Statistička analiza sastojala se od »item« analize i multivarijantne analize. Rezultati testiranja iznijeti su u tablici 1. Nije ustanovljena veza između, s jedne strane, spola, dobi, škole i, s druge strane, poznavanja reda riječi. No pronađena je korelacija, u većoj ili manjoj mjeri, između čestote posve ispravnih podtestova naspram materinskog jezika. Tablica 2 pokazuje postotak učenika koji su ispravno riješili sve probleme u svim rečenicama. Ispitanici su rangirani u tri skupine (neuspješnih, srednje ili prosječno uspješnih i uspješnih) s obzirom na poznavanje reda riječi. U pasusu diskusija nalaze se rezultati istraživanja (sažeti kao a), b) i c), što potkrepljuje samo prvu i treću od tri hipoteze što su bile iznijete u prvom pasusu. Autor pretpostavlja da je uzorak provedenog rangiranja učenika socijalni i obrazovni status njihovih roditelja; ono se nije moglo pripisati njihovoj nacionalnosti ili materinskom jeziku. Na temelju ovoga nalaza, što ga autor smatra najvažnijim, u posljednjem pasusu, odgojne i obrazovne perspektive, predlaže se pedagoški rad koji uključuje dvojezično obrazovanje i polazi od kulturnih i jezičnih temelja doseljeničkih učenika.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met