Evropska migracijska situacija i perspektiva

Milan Mesić

Sažetak


Rad je pokušaj sinteze evropske migracijske situacije i perspektive u neposrednoj budućnosti. Polazi se od konstatacije da je Gastarbeiterski model rotirajućih migranata u osnovi prestao funkcionirati od naftne krize. Aktualna migrantska situacija raspravlja se preko tržišta rada, pravnog statusa, povratka i reintegracije, te položaja »druge generacije« migranata. U potrazi za novim evropskim migracijskim modelom razvijeno je više koncepata koji su prezentirani kao prilozi razumijevanju suvremenih migracijskih procesa, ali će se većina istraživača zacijelo složiti da još ne postoji šire prihvaćeni model. Razlog vjerojatno leži i u ambivalenciji položaja i perspektive migranata i posebno migrantske omladine. Iz postojećih demografskih trendova na evropskome i svjetskom planu, kretanja na tržištu rada i tehnoloških promjena pokušava se, zatim, predvidjeti budućnost migracija u Evropi. U tom kontekstu dana je skica i za jugoslavensku migracijsku perspektivu.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met