Socijalne posljedice bilociranosti migrantske obitelji – socijalno ugrožene bilocirane migrantske obitelji

Tihomir Dumančić

Sažetak


Nakon rasprave o osnovnim konceptima te pregleda dosadašnjeg istraživačkog rada autor daje nacrt za preliminarno istraživanje socijalnih posljedica bilociranosti u migrantskih obitelji koje Institut za migracije i narodnosti u Zagrebu kani provesti u suradnji sa Zavodom za socijalni rad grada Zagreba. U istraživanju bile bi obuhvaćene bilocirane obitelji, odnosno migranti, koji su kod odgovarajućih službi u gradu Zagrebu registrirani kao socijalni slučajevi. Cilj je istraživanja identificirati posljedice bilociranosti migrantske obitelji, klasificirati te posljedice, te ukazati na moguće načine kako ukloniti ili ublažiti uočene negativnosti.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met