Elementi klasnog sukoba u nemirima u hrvatskoj iseljeničkoj koloniji u Antofagasti (Čile) godine 1917.

Ljubomir Antić

Sažetak


Na temelju izvornoga arhivskog materijala autor rekonstruira, analizira i kritički ocjenjuje nemire unutar jugoslavenskoga iseljeničkog pokreta u hrvatskoj iseljeničkoj koloniji u čileanskom gradu Antofagasti. Oni se zbivaju unutar dvije socijalno-političke grupe: »malog puka« i »aristokracije«. Glavni motiv jest borba za vlast u tamošnjem ogranku Jugoslavenske narodne obrane »Petar Petrović Njegoš«. Premda »mali puk« (tj. iseljenici-najamni radnici) ne postavlja izravno socijalne ciljeve, cijela atmosfera u tom sukobu unutar jedinstvenoga nacionalnog pokreta, ispunjena je socijalnim nabojem. Iako zahtjeva vodstvo samo na temelju veće brojnosti i većeg patriotizma, porast socijalne samosvijesti »malog puka« posve je očit. Dokumenti ukazuju da su na to utjecali i revolucionarni događaji u Rusiji godine 1917.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met