Promjene u dnevnom kretanju zaposlenih u industriji Siska u uvjetima deindustrijalizacije

Zdenko Braičić

Sažetak


Predmet rada jest analiza promjena u dnevnom kretanju zaposlenih u Sisku i njegovoj industriji u uvjetima deindustrijalizacije i tržišnog prestrukturiranja gospodarstva tijekom protekla dva desetljeća. Sisak je do devedesetih godina prošlog stoljeća bio značajni centar rada s naglašenom industrijskom funkcijom, a samim tim i važni centar dnevnih cirkulacija iz svoje okolice. Pad broja zaposlenih oslabio je privlačnu snagu grada. Promjene intenziteta i gravitacijskog područja dnevnih cirkulacija te sastava cirkulanata analizirane su za razdoblje od 1991. do 2001. uz pomoć podataka službene državne statistike o centrima rada. Detaljnija analiza industrijom uvjetovane dnevne cirkulacije provedena je za 2009. godinu na uzorku pet većih industrijskih subjekata grada Siska. Rezultati govore da se broj dnevnih cirkulanata zaposlenih u industriji smanjio više od ukupnog broja cirkulanata te da se područje intenzivnije dnevne pokretljivosti suzilo, pogotovo u južnom dijelu sisačke regije. U skladu s promjenama gospodarske strukture grada, posebno sa smanjenom važnošću teške industrije, uočene su promjene u sastavu dnevnih cirkulanata prema spolu i obrazovanju, tj. evidentan je porast udjela žena i visokoobrazovanih. Ispitana je i povezanost udaljenosti koju cirkulanti dnevno prelaze s njihovim spolnim i obrazovnim sastavom.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met