Podijeljena mađarska ljevica: 1917–1935.

Julianna Puskás

Sažetak


U referatu se analizira mađarska emigracija u razdoblju 1917–1935, s namjerom da se pokaže kako tradicija i kultura nacionalnih grupa, te odnosi migranata prema društvu porijekla i društvu prijema djeluju na formiranje radikalizma u radničkom pokretu. Od 1919, s pojavom komunista, mađarska se ljevica značajno izmijenila, a došlo je i do prerasporeda njezinih grupacija. U vezi s tim postavlja se pitanje koliko je adaptacija djelovala na mijenjanje političke kulture migranata i što je za njih značila promjena njihova statusa od radnika-migranta u useljenički status što se zbivao dvadesetih godina.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met