Klasna svijest druge generacije: iščekivanja i odgovori u Slovenskoj narodnoj potpornoj zajednici tijekom 1920-ih godina

Majda Kodrič

Sažetak


Od svog osnutka godine 1904, »Slovenska potporna jednota« razvijala je među svojim članstvom liberalistička shvaćanja i socijalističke poglede na svijet. Ova organizacija postigla je velike uspjehe u svom radu među američkim Slovencima, i kao fraternalistička organizacija zaslužna je za razvoj socijalističkog pokreta. Preko svoga glasila Prosvete koji se dijelom štampao i na engleskome, privlačila je u svoje redove i drugu generaciju američkih Slovenaca. Ovaj rad obuhvaća djelovanje »Slovenske potporne jednote« do 1920, a kao primarni izvori za referat upotrijebljeni su tiskani materijali kao što su Prosveta i Mladinski list-Juvenile.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met