Političko djelovanje Etbina Kristana

Matjaž Klemenčič

Sažetak


Članak daje kritičku analizu političkih aktivnosti slovenskog političara i pisca Etbina Kristana (1867–1953), posebice tijekom njegova dugog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama. Spominje se i njegova uloga kao urednika časopisa Cankarjev glasnik (Cleveland) i predsjednika Slovensko-američkoga narodnog savjeta. Raspravlja se o Kristanovom pogledu na nacionalnost (nečem prirodnom što ne bi smjelo voditi k mržnji prema drugima), njegovom pozitivnom stanovištu prema uključenju u borbu protiv fašizma, njegovoj suradnji s ostalim jugoslavenskim skupinama u SAD kao i njegovom konceptu jugoslavenskog federalizma.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met