Radnička straža kao izvor za izučavanje položaja naših iseljenika u radničkome i socijalističkom pokretu SAD (1907–1918)

Nada Hranilović

Sažetak


Radnički pokret u Americi prerasta u snažan i moderan krajem prošlog i početkom ovog stoljeća. Radnički i socijalistički pokret među našim iseljenicima u SAD počeo se razvijati početkom ovog stoljeća. Osnovni preduvjet za uključivanje naših radnika u američki radnički i socijalistički pokret bio je razvijanje klasne svijesti te svijesti o potrebi mijenjanja postojećih društvenih odnosa. Upravo zbog toga bilo je neophodno pokrenuti radničke novine na hrvatskom jeziku putem kojih su naši radnici u SAD dobivali prve pouke o socijalizmu i klasnoj borbi američke, kao i radničke klase u svijetu uopće. Radnička straža, prve radničke i socijalističke novine hrvatskih iseljenika u SAD, tiskane su 1907. godine u Chicagu u kojem je 1911. godine izlazilo čak dvanaest socijalističkih listova od čega tri na jezicima naših iseljenika (Radnička straža, Proletarec, Narodni glas). Pod imenom Radnička straža list je izlazio od 1918. godine. Radnička straža je bitno utjecala na stvaranje socijalističkih klubova i udruženja naših iseljenika širom SAD, te ujedinjenje istih u Jugoslavenski socijalistički savez čije je bila službeno glasilo. Od početka svog izlaženja pa do 1918. list je nepokolebivo stajao na strani radnika boreći se za poboljšanje njihovih radnih i životnih uvjeta, za pravo na udruživanje, za politička prava, posebno američkih žena radnica, za pravo na štrajkove, protiv rada djece i dr. Iako Radnička straža nije imala ispravan stav u odnosu na sredstva i način borbe radničke klase za rušenje kapitalističkog društvenog poretka, zagovarajući prije svega kao osnovna sredstva klasne borbe »kulturnu borbu, organizaciju i knjigu« njezin je doprinos razvoju radničkog i socijalističkog pokreta među našim iseljenicima, američkom radničkom pokretu i cjelokupnom radničkom pokretu u svijetu ogroman. Dakako, zbog takve svoje programatske orijentacije Radnička straža predstavlja dragocjen izvor za izučavanje mjesta i uloge naših iseljenika u radničkom i socijalističkom pokretu SAD.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met