Aktivnosti Milana Glumca u Socijaldemokratskoj stranci prije odlaska u Ameriku

Stana Vukovac

Sažetak


Ovaj rad pokušat će osvijetliti pomalo zaboravljene staze naših boraca za radnička prava u slavonsko-srijemskim prostorima. Brojna su imena zaslužnih, čija je mladost poklonjena borbi radničke klase za socijalizam, a praćena progonima i zatvorima. Ovim nedaćama, koje su redovni pratioci borbenih, pridružila se opaka bolest – tuberkuloza. Ime Milana Glumca ne može se zaobići kada pratimo kontinuitet borbe radničkih tribuna na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Mladost mu je davala snagu, a ljubav prema svima koji trpe, vodila ga opasnim stazama prema socijalizmu. Iskusan tipograf, rano je osjetio snagu pisane riječi, pa se stoga u svome kratkom 30-godišnjem životu opredjeljuje za poziv novinara, urednika i suradnika radničkih novina u domovini, a poslije i u Americi, gdje osim pokretanja Radničke straže, nastavlja među radništvom širenje socijalističkih ideja, ponesenih iz domovine.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met