Jugoslavenski građani u fašističkoj Njemačkoj

Joachim Lehman

Sažetak


Broj jugoslavenskih građana u Njemačkoj bio je u neprestanom porastu od Prvoga svjetskog rata (14.067 godine 1925; 17.258 godine 1935; 58.240 godine 1939). Kao rezultat deportacija koje su bile dio fašističkog programa prisilnog rada za vrijeme Drugoga svjetskog rata, taj je broj još više porastao. Između 1933. i 1939. Jugoslavija bijaše jedna od vodećih zemalja po broju stranaca u Njemačkoj. U odnosu na populaciju zemlje domaćina udio Jugoslavena koji su živjeli u bivšem Njemačkom Reichu porastao je od 0,12 do 0,35%. Oni su bili koncentrirani u pruskim pokrajinama Westfaliji i Rajni, u kojima se do 1939. nalazila gotovo trećina svih jugoslavenskih građana. U velikim gradovima te regije broj Jugoslavena opao je u apsolutnom smislu, pa stoga i kao udio ukupnog stanovništva, iako su Jugoslaveni u istom razdoblju predstavljali udio inozemne populacije u porastu.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met