Jugoslavenska radnička društva u Austriji i pokušaj osnivanja Saveza jugoslavenskih radničkih društava u inozemstvu

Cveta Knapič-Krhen

Sažetak


Od 90-ih godina 19. stoljeća do Prvoga svjetskog rata jugoslavenska radnička društva djelovala su u mnogim evropskim središtima – primjerice u Beču, Berlinu, Budimpešti, Münchenu, Parizu i Londonu. Iako su nastala kao kulturno-prosvjetne organizacije, ta su društva imala i političko, socijalističko usmjerenje te su usko surađivala s radničkim pokretom u pojedinim južnoslavenskim i stranim zemljama. U specifičnim uvjetima u inozemstvu često se moglo slobodnije djelovati nego u domovini, a neki pravci jugoslavenskoga radničkog pokreta tako su nastavili svoj rad u stranim sredinama. Beč je inače postao centrom za slovenske i hrvatske socijaldemokrate, a Budimpešta za srpske. Autorica priloga posebno analizira djelatnosti jugoslavenskih radničkih društava u Austriji – »Sloge« u Beču i »Danice« u Grazu. U drugom dijelu raspravlja se o pokušaju osnivanja jedinstvenog saveza jugoslavenskih radničkih društava u inozemstvu. Međutim, uloga tih društava u jugoslavenskom radničkom pokretu gubila se kad su stranke u domovini preuzele vodstvo u pokretu. Zatim, uoči Prvoga svjetskog rata, došlo je do osipanja članstva, djelomično zbog porasta besposlice, a ideja o jedinstvenom savezu bila je tada napuštena.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met