Migracijska komponenta u suvremenome demografskom razvoju Rijeke i priobalja Primorsko-goranske županije

Ivan Lajić, Sanja Klempić Bogadi

Sažetak


U radu se razmatra značenje migracije u suvremenome demografskom razvoju Rijeke i njezina priobalja. Analiza je pokazala da je Grad Rijeka demografski regresivno područje iz kojeg se odvija dekoncentracija stanovništva uglavnom prema prigradskim naseljima. Istovremeno je priobalje prostor demografskog rasta koji je posljedica visokih imigracijskih stopa, dok je prirodno kretanje negativno, međutim nije takva intenziteta kao kod gradske riječke populacije. Usporedba vitalnog indeksa i podataka o migraciji upućuje na visoki stupanj povezanosti doseljavanja i prirodnoga kretanja, pa tako naselja bližega gravitacijskog područja, koja su prostor snažnog doseljavanja 90-ih godina 20. i prvoga desetljeća 21. stoljeća, imaju izraziti demografski rast i pozitivnu biodinamiku stanovništva. U usporedbi s njima naselja širega gravitacijskog područja imaju slabiji intenzitet trajnog preseljavanja stanovništva te znatno nepovoljnije ukupno i prirodno kretanje. Na temelju utvrđenoga demografskog stanja napravljene su prognoze stanovništva za 2021. i 2031. godinu, koje upućuju na nastavak depopulacijskih procesa u makroregionalnom centru Rijeci i daljnju demografsku progresiju u priobalju.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met