Stav radničkog pokreta prema međudržavnoj migraciji i zapošljavanje stranaca u dvadesetom stoljeću s osobitim osvrtom na Njemačku i SR Njemačku

Lothar Elsner

Sažetak


Vanjskim migracijama radnika, upravo kao i unutarnjim, mnoštvo je različitih uzroka, a mnoštvo je i učinaka. Migracije dovode do značajnih promjena i u zemljama i regijama porijekla, i u zemljama i regijama prijema, a utječu na život i svijest radnika migranata i njihovih obitelji. Suočen s dalekosežnim posljedicama i učincima migracije i zapošljavanja stranih radnika, radnički je pokret na nacionalnoj i internacionalnoj razini nastojao od prvih početaka migracijskih kretanja zauzeti klasno stanovište o njima. Diskusije i rezolucije Druge internacionale potvrdile su činjenicu da su u uvjetima imperijalizma izražena dva suprotna klasna pristupa migracijama, a to se odrazilo i na različite poglede na migracije i na zapošljavanje stranih radnika.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met