Analiza nekih promjena u društvenoj strukturi hrvatske etničke zajednice u Clevelandu

Zdenko Ivezić

Sažetak


U radu je prikazan tok doseljavanja Hrvata u Cleveland od 1880. i njihova brojnost prema različitim izvorima. Iz originalnih podataka iz crkvenih knjiga hrvatske rimokatoličke župe i crkve Sv. Pavla u Clevelandu, izračunate stope nupcijaliteta, nataliteta i mortaliteta komparirane su s pokazateljima za Hrvatsku i Sloveniju. Za bračne partnere, roditelje rođene djece i za umrle osobe prikazano je njihovo porijeklo prema važećoj administrativno-teritorijalnoj podjeli hrvatskih zemalja prije Prvoga svjetskog rata. Uspoređeni su podaci o porijeklu i nacionalnosti bračnog druga za prvu i drugu generaciju Hrvata i Slovenaca. Prikazani su podaci o školovanju druge generacije Hrvata u osnovnim i srednjim školama te na koledžima.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met