Koncepti transnacionalnih socijalnih prostora i polja u istraživanju migracijskih i postmigracijskih procesa

Simona Kuti

Sažetak


U suvremenim migracijskim studijama sve je rasprostranjenija transnacionalna perspektiva kao rezultat kritičkog propitivanja metodološkog nacionalizma u društvenim znanostima. U literaturi o transnacionalnim procesima unutar migracijskih studija pojavljuju se koncepti »transnacionalizma«, »transnacionalnih socijalnih prostora« i »transnacionalnih socijalnih polja«, kojima se pripisuje značajna buduća uloga u koncipiranju društvene stvarnosti. Unatoč tome navedeni su termini i koncepti višeznačno definirani i nedovoljno razrađeni. U radu se prikazuju glavni pristupi konceptu transnacionalnih socijalnih prostora (Pries, Faist) i transnacionalnih socijalnih polja (Levitt i Glick Schiller) te uspoređuju njihovi osnovni elementi i razlike. Nakon prikaza i pojedinačne kritike odabranih pristupa zadnji dio rada izdvaja zajedničke elemente i kritiku koncepata, između ostaloga nedovoljnu teorijsku ukorijenjenost te nedostatak jasnih dimenzija i indikatora za operacionalizaciju koncepata. Unatoč nedostacima segmenti razmatranih pristupa upućuju na relevantne procese i istraživačka pitanja koja bi mogla senzibilizirati istraživače na pristranosti metodološkog nacionalizma pri konceptualiziranju društva kao nacionalnoga kontejnera.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met