O povezanosti religije i etniciteta

Josip Kumpes

Sažetak


Ovaj rad je pokušaj da se uvodno propitaju neki aspekti problemskog kompleksa što se odnosi na povezanost religije (konfesije) i etniciteta (etničkog zajedništva). U raspravi autor ističe potrebu da se pri sučeljavanju tih dviju društvenih pojavnosti treba voditi računa o kontekstu konkretnoga povijesnog socijeteta. Kratkim sociohistorijskim osvrtom naglašava se kontinuitet međuprožimanja religijskog i etničkog zajedništva. I religije i etnije se transformiraju, a njihova povezanost u suvremenom društvu otvara nova pitanja (teško da postoji ijedno etničko gibanje koje, ako nije izravno uvjetovano vjerskim motivima, ne povlači za sobom i religijsko preslojavanje). Kao i prošli tako i svi suvremeni procesi vezani uz religiju i etničnost upućuju na to da nije moguće razložito očekivati da se na pitanje o eventualnim manifestacijama i suštini njihove veze da jednoznačan, nedvojben i cjelovit odgovor.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met