Etnicitet i etnički konflikt u južnoj Aziji

Ružica Čičak

Sažetak


U kontekstu suvremenih južnoazijskih zemalja, koje doživljavaju krupne socijalne promjene i sučeljavaju se s nagomilanim izazovima participacije distribucije i integracije, dolazi posebno do rasta etničkog nacionalizma. I dok se zahtjevi etničke skupine nerijetko vežu na tradiciju, oni, prije svega, i otvoreno ciljaju na ekonomska i politička poboljšanja dotične grupe. Raskorak između proklamiranih vladinih politika i izvršenja tih politika u onim društveno-ekonomskim područjima koja se smatraju »kritičnima« za očuvanje autonomije etničke manjine, vodi jačanju međuetničkih razmirica. U slučaju da je etnička manjina brojčano velika, društveno mobilna, sa čvrstom regionalnom bazom, ne treba isključiti mogućnost da njezin zahtjev za autonomijom prijeđe u zahtjev za odcjepljenjem u zasebnu državu.
Polazeći od gornjih pretpostavki autorica, uz nekoliko širih napomena od općeregionalnog značaja, na primjerima (bivšeg) Pakistana i Šri Lanke i njihovih različitih društveno-političkih sistema, detaljnije razmatra pitanje etniciteta i etničkog konflikta u Južnoazijskoj regiji.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met