Etnos između etnologije i filozofije

Marko Terseglav

Sažetak


Autor se zadržava na nekim idejama Federika Bartha o etnosu što ih je izložila Olga Supek u svojem referatu, ali iznosi i vlastita razmišljanja, nadahnuta slovenskim pjesnikom i filozofom Edvardom Kocbekom. Izlaže Kocbekovo stanovište o malim zajednicama (etnos) te ukazuje na zadaće etnologije u proučavanju etnosa kako ga je on shvaćao. Autor odbacuje suvremene antropološke, sociološke i etnološke teorije koje bit etničkih problema svode samo na uvjerljive društveno-ekonomske uzroke ili čak na marksističku klasnu borbu. Na osnovi Kocbekovih filozofskih razmišljanja i vlastite terenske prakse upozorava na skup tradicionalnih pravila utemeljenih u zajednicama koje na psihološkoj razini funkcioniraju kao kolektivni aksiomi kojih se pojedinci »nesvjesno« drže. Također raspravlja o etničkim simbolima, identifikatorima i »neuhvatljivim« stvarima u ljudskoj kulturi koje znanosti nisu zanimljive jer se do njih ne može doprijeti empirijskim znanstvenim aparatom. Na kraju članka iznova upozorava na primjenjivost etnoloških spoznaja koje bi jugoslavenskim političarima mogle poslužiti u analizi etničkih i nacionalnih sukoba u Jugoslaviji, osobito na Kosovu. Autor tvrdi da se politika dosad temeljila isključivo na ideologiji pa zbog toga nije mogla uspješno rješavati etničke i nacionalne sukobe u Jugoslaviji.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met