Etnos i kultura

Olga Supek

Sažetak


U prvom dijelu autorica izlaže tri pristupa razumijevanju fenomena etnosa koji su ujedno kronološke faze u etnologiji i kulturnoj antropologiji: etnos kao prirodni fenomen, etnos kao funkcija socijalne interakcije, te etnos kao označitelj kategorija stanovništva unutar globalnog polit-ekonomskog sustava. Nastavlja sa razmatranjem definicija kulture i etnosa, te odnosa među njima. Konačno, razmatra se povijesna dimenzija etnosa koji je u antropološkom smislu konstanta, ali se manifestira različito unutar različitih povijesnih oblika društvene organizacije.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met