Što dugujemo Širokogorovu? (Prilog teoriji etnosa)

Dunja Rihtman-Auguštin

Sažetak


Kritički se razmatra teorijski pristup teoriji etnosa ruskog etnologa S. M. Širokogorova, koji etnos shvaća kao sveobuhvatni proces adaptacije različitim tipovima okoline, u kojem tijekom povijesti sudjeluju sve ljudske zajednice i sudjelujući se mijenjaju. Taj proces ima različite aspekte: etnografski, psihomentalni ili jezični, aspekt kontinuiteta, psihološki i biološki. Jednom riječi, taj je proces odgovoran za postojanje i razvitak ljudskih zajednica. Širokogorov zasniva svoju teoriju na temelju dugogodišnjih istraživanja Tunguza i drugih sibirskih plemena u prvoj četvrtini ovoga stoljeća. Iako ga vodeći sovjetski teoretičari etnosa spominju, oni ne primjenjuju model etnosa kao procesa. Autorica se zalaže za primjenu tog modela u etnološkim istraživanjima etničkih procesa.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met