Poslijeratna suradnja Saveza Čeha i Slovaka u SR Hrvatskoj sa Čehoslovačkom

Alen Matušek

Sažetak


Poslijeratna suradnja Saveza Čeha i Slovaka u Hrvatskoj sa ČSSR prolazila je tokom vremena razdoblja uspona i padova, u ovisnosti o stanju bilateralnih odnosa Jugoslavije i Čehoslovačke.
Pod političko-institucionalnom suradnjom podrazumijevaju se kontakti Saveza sa čehoslovačkim institucijama, te političkim predstavnicima, kao i cjelokupni spektar međusobnih političkih odnosa, koji se vremenski može podijeliti na četiri razdoblja: 1945–1948 (značajan faktor prekida suradnje jest rezolucija IB-a), 1948–1956 i 1956–1973., te od 1973. do danas. Tokom vremena mijenjali su se kako sadržaji, tako i oblici ove vrste suradnje.
Kulturna suradnja obuhvaća šire područje kulturno-umjetničkih aktivnosti: gostovanja umjetničkih grupa iz Čehoslovačke, gostovanje ansambala pripadnika narodnosti u matičnoj zemlji, rad instruktora iz ČSSR s tim ansamblima na području Hrvatske, te nabavka knjiga, muzikalija, gramofonskih ploča i instruktivnog materijala iz ČSSR. Ova vrsta suradnje počinje praktično od 1956.
Suradnja s područja školstva i njegovanja jezika odnosi se na seminare za nastavnike iz škola narodnosti u ČSSR i na ekskurzije, te na plasiranje elemenata jezika matične zemlje putem kulturne suradnje. Ova vrsta suradnje počinje 1958. U nju treba ubrojiti i studij pripadnika narodnosti u ČSSR

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met