Doseljavanje kao faktor demografskih promjena u Zagrebu od 1961. do 1981.

Nada Rajić

Sažetak


Rad analizira imigracije što su se slijevale u Zagreb od 1961. do 1981. Težište mu je na razradi definitivne migracije, njezinog utjecaja na ukupan porast stanovništva i njegove osnovne strukture. Materijalističko poimanje demografskoga i društveno-ekonomskog razvoja osnovna je nit vodilja i okvir istraživanja.
Autorica dokazuje da je demografska ekspanzija Zagreba u promatranom (ali i dužem) razdoblju uglavnom posljedica doseljavanja. Doseljavanje je zapravo dominantna komponenta kako u ukupnom kretanju stanovništva, tako i u svim njegovim strukturnim promjenama. U razmatranju povezanosti migracija i društveno-ekonomskog razvitka težište je na onim faktorima koji su vezani za takav razvitak Zagreba i koji su djelovali i djeluju kao tzv. »privlačni (pull) faktori«. S tim u vezi razrađuju se uzroci i motivi doseljavanja u Zagreb, zatim društveno-ekonomske implikacije (učinci) doseljavanja, kao i međuzavisnost migracija i razine ekonomske razvijenosti. Autorica se osvrće i na populacijsku politiku, točnije njezinu migracijsku varijantu, posebno

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met