Zaposlenost, uvjeti rada, položaj na poslu i doškolovanje jugoslavenskih radnica u SR Njemačkoj

Carmen Brčić

Sažetak


U ovom radu izneseni su rezultati istraživanja (anketiranja) jugoslavenskih migrantica u Zapadnom Berlinu. Osnovni cilj istraživanja bio je da se utvrdi današnja situacija i problemi žena migrantica. Posebnu pažnju posvetili smo njihovu položaju na poslu i uvjetima rada u korelaciji sa stručnom spremom i mogućnosti usavršavanja i napredovanja, te smo ustanovili da bez obzira na relativno visok nivo edukacije (u odnosu prema ostalim migranticama) one rade poslove polukvalificiranih, nekvalificiranih i priučenih radnica, bez mogućnosti za usavršavanje, što je posljedica položaja ženske strane radne snage i sektora privrede u kojima se zapošljavaju.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met