Zakon za strance u SR Njemačkoj

Bosiljka Schedlich

Sažetak


Prava stranaca u SR Njemačkoj regulirana su Zakonom za strance. U prvom dijelu teksta autorica prikazuje razvoj tog zakonodavstva na području Njemačke od 1794. do danas (na snazi je još uvijek Zakon donesen 1965). Sa 1. siječnja 1991. stupa na snagu novi Zakon o strancima. U drugom dijelu teksta navedeni su elementi kojima će taj zakon poboljšati ali i pogoršati pravni status stranaca. Poboljšanja čine pravo na učvršćivanje boravišnog statusa i doseljenje obitelji; mogućnost povratka mladih stranaca; pravo druge generacije na olakšano dobivanje njemačkog državljanstva te kraće vrijeme čekanja od godine dana za dobivanje dozvole boravka za mlade bračne parove druge generacije. Autorica navodi odredbe novog Zakona o pravu boravka stranaca kojima je savezna vlada stvorila pravnu osnovu da se strance, prema njemačkim interesima i potrebama, zapošljava i protjeruje. Novim Zakonom individualni interesi stranaca potpuno su podređeni interesima zajednice; njime se država i njemačko stanovništvo želi zaštititi.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met