Migrantske udruge u Italiji i štrajk migranata 2010.

Alberta Giorgi

Sažetak


Dana 1. ožujka 2010. dogodio se štrajk migranata u Italiji i drugim europskim zemljama. Njegova organizacija u Italiji našla je uporište u širokoj mreži migrantskih udruga. Na temelju analize tiska te opažanja i intervjua sudionika rad se usredotočuje na studiju slučaja talijanskog štrajka migranata s ciljem ispitivanja političke strane sudjelovanja migranata. Nakon kratkog opisa događaja od 1. ožujka 2010. u Italiji, u središtu članka nalazi se struktura migrantskih političkih i diskurzivnih mogućnosti. Analiza pokazuje da događaj od 1. ožujka te sljedeći štrajkovi migranata dijele nekoliko sličnih elemenata s drugim suvremenim političkim kretanjima. Ti su elementi potraga za drugim učinkovitim političkim instrumentima osim štrajka, proces izgradnje identiteta i pregovori između različitih političkih kultura.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met