Ponašanje učenika migranata i nemigranata

Melita Švob, Pavle Jonjić, Sonja Podgorelec, Carmen Brčić

Sažetak


Autori analiziraju dio rezultata istraživanja "Rast i razvoj djece migranata" u kojemu nastavnici procjenjuju ponašanje učenika u školama. Uzorak je sastavljen od tri grupe učenika zagrebačkih osnovnih i prvih razreda srednjih škola: 1) povratnika iz Njemačke, 2) učenika nemigranata (kontrolna grupa) i 3) učenika nemigranata čiji roditelji žive u inozemstvu, ukupno 300 učenika (po 100 u svakoj grupi). Procjenu ponašanja nastavnici su izvršili s pomoću "Rutterova upitnika o ponašanju učenika". Rezultati pokazuju da u sve tri grupe ima djece koja manifestiraju neke poremećaje u ponašanju, ali se grupe razlikuju s obzirom na vrstu izraženog poremećaja. Tako među učenicima-povratnicima koji imaju neke poremećaje u ponašanju najčešće ih iskazuju kroz oblike neurotskog ponašanja i oni su najmanje omiljeni među suučenicima. Najviše problema u ponašanju zamjećuju nastavnici u djece nemigranata, kontrolne grupe (13 od 100 po Rutterovim kriterijima): u njih je agresivno ponašanje najdominantnije. Ta su djeca najusamljenija i često se nastavnicima tuže i jadaju. Među učenicima nemigrantima čiji su roditelji u inozemstvu ima onih kojih se ponašanje svrstava u neurotsko (s izraženom anksioznošću) i sa češćim izbjegavanjem škole. Rezultati istraživanja upozoravaju da je potreban različiti pristup nastavnika pojedinim grupama djece jer se njihovi problemi ipak razlikuju, a škola danas ne polaže dovoljnu pozornost razlikama u ponašanju učenika.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met