Izravna strana ulaganja i novi migracijski obrazac za Europu

Ana María Aragonés, Uberto Salgado, Esperanza Rios

Sažetak


U članku se ispituje odnos između izravnih stranih ulaganja (FDI) i radnika imigranata. Uspoređuju se dvije različite skupine zemalja: tradicionalne (Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Njemačka) i nove zemlje primitka, članice Europske unije, kako bi se istaknulo da su potrebe međunarodnoga kretanja kapitala zapravo stvarni uzroci imigrantskih tokova. Zajedno s obilježjima izravnih stranih ulaganja ispituju se njihovi poticajni učinci, pretežno na radno sposobno stanovništvo. Komparativnim pristupom za svaku se zemlju procijenila demografska situacija i poteškoće s kojima se suočava u popunjavanju praznina na svom tržištu rada, budući da stalno smanjivanje radne snage zahtijeva strane radnike. Rad se prije svega usredotočuje na “privlačni” (pull) faktor. Na kraju je predstavljen dinamični ekonometrijski panelski model. Empirijski dokazi pokazuju da su ekonomsko-demografski privlačni faktori u zemljama primitka, kao što su stopa nezaposlenosti, stvarni bruto domaći proizvod (BDP) i priljev izravnih stranih ulaganja, te udio ekonomski aktivnog stanovništva u ukupnom broju stanovnika značajne varijable, povezane s migracijskim tokovima u obje skupine zemalja, i novima i tradicionalnima.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met