Listovi i časopisi bačkih Hrvata od Ivana Antunovića do 1941.

Ante Sekulić

Sažetak


Želi se u prikazu najprije upozoriti na brojnost listova i časopisa u bačkih Hrvata, na njihovo društveno značenje do 1918. te na sadržajna i jezična obilježja nakon trianonske razdiobe do 1941. Urednici, nakladnici i mjesta tiskanja čine posebnu cjelinu prikaza dok se u završnici s nekoliko pripomena ističe utjecaj listova i časopisa na buđenje svijesti i očuvanje narodnog identiteta.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met