Zavod za istraživanje folklora: etnološka i folkloristička istraživanja Hrvata u Mađarskoj

Zorica Rajković, Mirena Pavlović, Anamarija Starčević-Štambuk

Sažetak


Ovaj prilog nastojat će dati informaciju o dosadašnjim etnološkim i folklorističkim istraživanjima Hrvata u Mađarskoj. Prvenstveno će biti riječ o istraživanjima poduzetim s naše strane, od etnoloških i folklorističkih ustanova i od pojedinaca. Sadržat će podatke o temama i lokalitetima, vremenu istraživanja, o kazivačima i zapisivačima, vrsti i količini zapisa. Pregled će obuhvatiti etnološku i folklorističku građu u našim istraživačkim ustanovama (Zavod za istraživanje folklora, Etnološki zavod JAZU, Etnološki zavod pri katedri etnologije na Filozofskom fakultetu, Etnografski muzej) kao i objavljene radove, te radove objavljene u Mađarskoj na hrvatskom jeziku. Prilog za bibliografiju i popis dokumentacije bit će osnova za pregledan osvrt na rezultate i probleme istraživanja Hrvata u Mađarskoj, s namjerom da se skupu predoči sa čime raspolažemo pristupajući danas sustavnijem istraživanju kulture Hrvata u Mađarskoj.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met