Napomene o religiji, crkvi i etničkom identitetu (na primjeru Hrvata u Mađarskoj)

Josip Kumpes

Sažetak


Postoji li i kakva je povezanost između religije (crkve, »hrvatske župe») i etničkog identiteta, odnosno točnije – jesu li i kako su kod Hrvata u Mađarskoj religijskoparticipacijski i religijskokulturni motivi pripadanja vjerskoj zajednici povezani s njihovom etničnošću? U okviru teme naznačuje se opći smisleni okvir u koji se smješta rasprava. Na osnovi teorijskog i empirijskog uvida uvodno se razmatraju neki aspekti religijskoga i etničkog koji upućuju na njihovu povezanost (kod Hrvata u Mađarskoj). Religija (točnije crkva) ima stanovitu ulogu etničke riznice u slučaju kada se pojavljuje kao svojevrsna manifestacija nacionalnog duha (»hrvatska župa«), to jest kada na sebe preuzima prizvuk etničnosti (u kontekstu porijekla i povijesne sudbine).

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met