Razlozi napuštanja doma: usporedba prediktora želje za migriranjem i putovanjem u hrvatskih studenata

Manyu Li, Irene Hanson Frieze, Jasna Horvat, Josipa Mijoč, Josephine E. Olson

Sažetak


Prijašnja istraživanja oslanjala su se na pretpostavku da ljudi migriraju iz siromašne u bogatu zemlju. Predmet su ovog istraživanja, naprotiv, prediktori želje za odlaskom iz relativno bogate istočnoeuropske zemlje. Uspoređuju se prediktori dugotrajne, trajne vanjske migracije i kratkotrajnog puta u inozemstvo u slobodno vrijeme. Anketirana su 323 studenta u hrvatskom gradu Osijeku. Kao prediktori ispitani su motivacija za moći, usmjerenost na karijeru, neofilija (ljubav prema novome) i vezanost za mjesto. Kao što se i pretpostavljalo, usmjerenost na karijeru, vezanost za mjesto i neofilija značajni su prediktori želje za dugotrajnom vanjskom migracijom i u muškaraca i u žena. Motivacija za moći, usmjerenost na karijeru i neofilija objašnjavaju namjere putovanja u žena, dok je u muškaraca samo neofilija povezana s namjerama putovanja. Razmatraju se i rodne razlike u namjerama putovanja i ispituju uloga ekonomskih i neekonomskih faktora te predviđanja migracija iz Hrvatske. Podaci omogućuju da se bolje razumije zašto istočni Europljani žele otići iz domovine, što također implicira rodne razlike u razlozima putovanja. One bi se mogle povezati s učinkovitijim marketinškim strategijama namijenjenima muškim i ženskim turistima iz istočne Europe.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met