Upotreba materinjeg jezika i etnički identitet kod Hrvata u Mađarskoj (privatna i javna komunikacija)

Jadranka Grbić

Sažetak


Pronalaženje i očuvanje elemenata autentičnosti predstavlja za svaku zajednicu način otpora prema bilo kojoj vrsti potiskivanja, nestajanja, asimilacije, na užem ili širem planu. Kada tzv. manjinski jezik počinje – u višenacionalnom i višejezičnom društvu – gubiti pozicije, može se govoriti o početku gubljenja etničkog identiteta. Preliminarna istraživanja pokazala su da je dvojezičnost postala općom pojavom u gotovo svim slojevima stanovništva hrvatske nacionalne manjine u Mađarskoj, te da proces zamjene jezika napreduje. Zadatak je ovog rada, da na temelju terenskih istraživanja, kao i ostalih adekvatnih izvora i saznanja, utvrdi, kakva je stvarna upotreba materinjeg jezika, kako na razini privatne, tako i na razini javne komunikacije kod Hrvata u Mađarskoj, te da rezultate istraživanja pokuša smjestiti u širi kulturološki i razvojni kontekst, dok afirmaciju njihovog etničkog identiteta razmatra kao njegovo dugoročno razvojno pitanje.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met