O tragovima zadruge kod Bunjevaca u južnoj Mađarskoj

Milana Černelić

Sažetak


U prikazu tragova zadruge u etničkoj skupini Bunjevci, koji su naseljeni u okolici grada Baje u južnoj Mađarskoj, autorica se koristila rezultatima terenskih istraživanja iz 1984. Premda su ta istraživanja pokazala da je o zadružnom načinu života ovih Bunjevaca moguće dobiti tek fragmentarni uvid, njihov je doprinos to značajniji, jer o zadrugama ove skupine Bunjevaca u etnološkoj literaturi nema podataka. Literatura o bunjevačkim zadrugama također je manjkava. Premda se u mnogim člancima spominje zadruga i njezine osnovne odrednice, ti su podaci sasvim uopćeni i oskudni. Terenska istraživanja na području bunjevačke etničke skupine u južnoj Mađarskoj, osim tragova o ovome načinu života, dala su značajne i zanimljive podatke o prijelaznom obliku obiteljskog života od zadruge do inokosne obitelji. Nakon prikaza o tragovima zadruge kod Bunjevaca u južnoj Mađarskoj pokušat ćemo ih usporediti sa zadrugama kod Bunjevaca u Bačkoj i Jugoslaviji. Podaci o jugoslavenskim bunjevačkim zadrugama također su, u prvom redu, rezultat autoričinih terenskih istraživanja, koja su, za razliku od istraživanja u Mađarskoj, dala prilično cjelovit i detaljan pregled zadruge bunjevačkog stanovništva u Bačkoj.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met