Imigranti iz evropskih socijalističkih zemalja u SAD i Kanadi: socio-demografski aspekti

Krystyna Slany

Sažetak


Autorica analizira sociodemografsku strukturu imigranata iz Istočne Evrope i dvije druge socijalističke zemlje: Jugoslavije i Albanije. Rasprava se odnosi na razdoblje od 1941. do sredine osamdesetih godina. Karakteristična crta ovih migracija koje se također zovu i modernim, ogledaju se u promjenama njihovih destinacija, intenziteta, uzroka, kao i socijalne strukture useljenika. Autorica razlikuje pet faza u procesu ovih migracija koje se odvijaju kroz pet uzastopnih dekada: 1941–1950; 1951–1960; 1961–1970; 1971–1980; te zadnja koja je započela 1981. i još nije završena. Prezentirani podaci pokazuju da u ovom zadnjem razdoblju imigranti iz istočnoevropskih socijalističkih zemalja čine samo 2,9% ukupnog useljeništva u SAD i 6,6% kanadskog useljeništva. Proporcija imigranata iz Istočne Evrope u SAD za cijelo razdoblje od 1941–1987. kretala se po stopi od oko 2,5% ukupnog prijema migranata u SAD i 5,4% u Kanadi. U usporedbi sa desetljećima 1961–1970 i 1971–1980, sredinom 80-tih istočnoevropski migracijski kontingent je nešto povećan u obje imigracijske zemlje. Na kraju se ističe da je relativno najveće učešće Poljaka u istočnoevropskim migracijskim tokovima u SAD i Kanadu i zaključuje da su oni najmobilniji od svih istočnoevropskih nacija, uključujući i Jugoslavene.

Cijeli tekst:

PDF (English)

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met