Osnovna obilježja i analiza nekih strukturalnih promjena hrvatske žumberačke naseobine u Clevelandu

Nada Hranilović

Sažetak


Prvi hrvatski doseljenici u Cleveland, Ohio, kao dio hrvatskog migracijskog vala u SAD krajem prošlog stoljeća, bili su porijeklom iz gorovitog predjela zapadne Hrvatske zvanog Žumberak. Žumberčani su u svijet odlazili iz specifičnih lokalnih razloga u području porijekla. Kao subetnička skupina Hrvata s vrlo razvijenom nacionalnom sviješću, čvrsto povezani mitom ili realnošću o uskočkom porijeklu i pripadnošću grkokatoličkoj vjeri, u novoj su domovini stvorili svoju naseobinu koja je imala identična obilježja žumberačke zajednice u starom kraju. (Podaci o nupcijalitetu i natalitetu iznijeti u ovom radu vrlo su indikativni u tom smislu.) Na osnovi izvornih podataka iz crkvenih knjiga hrvatske grkokatoličke župe Sv. Nikola u Clevelandu autorica u ovom radu analizira neke promjene u društvenoj strukturi te homogenizirane i zatvorene žumberačke naseobine u vremenu od prvih doseljavanja pa do tridesetih godina ovoga stoljeća. Podaci i izračunate stope nupcijaliteta, nataliteta i mortaliteta tog prvog i dijela drugog naraštaja žumberačkih doseljenika u Cleveland daju relativno točnu sliku o bitnim obilježjima i nekim strukturalnim promjenama njihove naseobine.
U radu autorica govori još o tipu žumberačkih migracija u Cleveland, o njihovu prostornom rasporedu u tom gradu, o društvenom okupljanju te o ulozi hrvatske grkokatoličke župe Sv. Nikola u životu clevelandskih Žumberčana.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met