Prolegomena za raspravu o Hrvatima u Argentini do 1914.

Ljubomir Antić

Sažetak


Rad predstavlja uvod u šire istraživanje povijesti hrvatskih iseljenika u Argentini. Pruživši osnovne naznake iz argentinske političke povijesti, njezine demografske situacije u posljednjim desetljećima prošloga stoljeća te useljeničke politike u tom razdoblju, autor najavljuje teme na koje će staviti naglasak prilikom istraživanja, rekonstrukcije i ocjene povijesti hrvatske iseljene skupine u Argentini do Prvoga svjetskoga rata. To su: broj iseljenika, socijalna struktura, stupanj integracije i asimilacije, društveno okupljanje, novinstvo, veze s domovinom te prilog materijalnom i duhovnom razvoju Argentine. Odgovori na neka istraživačka pitanja možda se već naziru kroz dokumente koje autor obilno navodi. Odabir dokumenata ukazuje na njegovo nastojanje da ne piše povijest na temelju životopisa nekoliko uspješnih, stršećih pojedinaca, nego analizom cjelokupne strukture iseljene skupine. Na to kao da ga upozoruje suvremenik istraživanog razdoblja Miho Mihanović kada govori »o sasma pogrešnom pojmu o Americi i o onima koji su učinili Ameriku«. U jednom pismu u domovinu on ističe: »Vi ovamo vidite samo pet, šest lica, koja su uspjela, a svih onih stotina, kojima je Amerika bila nesrećom, a dosta puta i smrti, nećete da vidite.«

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met