Odnos migracija i starosne strukture stanovništva

Goran Penev

Sažetak


Autor razmatra selektivnost migracije prema starosti i pokušava kvantificirati taj fenomen konstrukcijom »generacijskog migracijskog koeficijenta« (m). Nadalje, konstatira se da opće zakonitosti o selektivnosti važe i u Jugoslaviji, tj. da među migrantima prevladavaju osobe stare 20–39 godina. Autor dalje analizira neposredni utjecaj migracije na promjene u starosnoj strukturi stanovništva. Tu on ukazuje na mogućnost varijabilnog djelovanja, ovisno o predznaku migracijskog salda i karakteristikama generacijskog migracijskog koeficijenta. U nedostatku odgovarajućih podataka za procjenu eventualnog upliva migracije na promjenu starosne strukture, autor je krenuo od hipotetski »zatvorenog« stanovništva Kosova i Vojvodine, kao paradigme divergentnog demografskog razvitka. Pokazalo se da je u jednom i u drugom slučaju migracija imala isti smjer djelovanja (pomlađivanja ukupne populacije), ali da je ipak važnost migracijske komponente za promjenu starosne strukture bila manja u Vojvodini nego na Kosovu. Potom je razmatrano posredno djelovanje migracije na promjenu starosne strukture stanovništva, i to preko fertiliteta (uvjet je da se reproduktivne norme migracijskog kontingenta suštinski razlikuju od normi autohtone populacije). Na kraju rada autor ističe potrebu daljnjeg istraživanja djelovanja migracija na promjene starosne strukture.

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Migracijske i etničke teme / Migration and Ethnic Themes. ISSN 1333-2546; E-ISSN 1848-9184; DOI: 10.11567/met